Ajankohtaista sairauskassasta

Unohtuiko sinulta sairauskassaan liittyminen 6 kk kuluessa työsuhteen alkaessa?

Nyt sinulla on mahdollisuus liittyä Sairauskassa Metsoon!

 

            Sairauskassa Metso järjestää liittymiskampanjan

            ajalla 1.3. – 31.3.2024

 

Kampanja-aikana kassaan voivat liittyä kaikki Valtra Oy:n, AGCO Suomi Oy:n ja Traktoritehtaan ruokalaosuuskunnan työntekijät. Poikkeuksena henkilöt, jotka ovat olleet aikaisemmin Sairauskassa Metson vakuutettuja ja ovat itse eronneet sairauskassasta.

Kampanja-aikana kassaan liittyneet henkilöt otetaan sairauskassa Metson vakuutetuiksi 1.5.2024 alkaen.

Liittymiskaavakkeita löytyy sairauskassan oven vieressä olevasta telineestä. Toimita liittymiskaavake sairauskassaan maaliskuun aikana, mutta kuitenkin viimeistään 31.3.2024 mennessä.

 

Sairauskassa Metson hallitus

______________________________________________________________________________________

 

KOKOUSKUTSU SAIRAUSKASSA METSON JÄSENILLE

 

Sairauskassa Metson varsinainen kassankokous pidetään keskiviikkona

17.4.2024 alkaen klo 15.00 Suolahdessa ruokala Kapustan neuvottelutilassa.

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
  • päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä
  • päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta
  • määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
  • valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenten tilalle;
  • valitaan tilintarkastajat ja tarvittavat varatilintarkastajat; sekä
  • käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävänä sairauskassassa 27.3. – 16.4.2024.

 

 

Tervetuloa!

 

Suolahdessa maaliskuun 27. päivänä 2024

 

SAIRAUSKASSAN HALLITUS

 

 

JAKELU      Sairauskassa Metson kotisivut,  www.sairauskassametso.fi

Kutsu lähetetty työnantajien yhteyshenkilöille 27.3.2024

 

 

 

 

Sairauskassa Metso
Valmetinkatu 2
44200
 SUOLAHTI
Avoinna ma-ke klo 10–12 ja klo 13–15
020 4550 888