Alennettu jäsenmaksu ja kassankokouksen päätöksiä

Sairauskassan hallituksen kokous päätti 28.4.2016 pienentää sairauskassan jäsenmaksua tilapäisesti. Uusi jäsenmaksu on 1,0 %:a ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Uusi jäsenmaksu tulee voimaan 1.5.2016 alkaen.

Sairauskassan alkuvuoden tulokehitys on ollut hyvä, ja lisäksi jäsenistö on käyttänyt sairaanhoidon palveluita maltillisesti ja kustannustietoisesti. Tämä mahdollisti sairauskassan jäsenmaksun alentamisen. Hallituksen päätöksellä jäsenmaksua voidaan alentaa vain tilapäisesti.

Sairauskassan kassankokous pidettiin 28.4.2016 Suolahdessa. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2015 tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaudet luottamushenkilöille, päätettiin ylijäämän käyttämisestä , vahvistettiin hallituksen kokouspalkkiot sekä valittiin hallitukseen erovuoroisten tilalle jäseniä. Uusina henkilöinä sairauskassan hallitukseen saatiin varsinaiseksi jäseneksi Aki Peltonen ja varajäseneksi Ville Kivimäki. Hallituksen kokoonpano löytyy kohdasta hallinto.