Kassankokous

Sairauskassan ylimääräinen kassankokous pidettiin 19.11.2015.

Kassankokouksen esityslistalla oli Sairauskassan hallituksen esitys sääntömuutoksista sekä varajäsenen valitseminen hallitukseen.

Valtion talouden tasapainottamisen vuoksi tehtävät säästötoimet kohdentuvat valtioneuvoston esitysten mukaan myös sairausvakuutuslakiin. 1.1.2016 alkaen on sairausvakuutuslain mukaisten korvausten muutoksina esitetty

- lääkekorvausten alkuomavastuuosuuden käyttöönottoa

- hammashoidon korvaustaksojen pienentämistä

- lääkärinpalkkoiden taksojen pientämistä

- tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen pienentämistä sekä

- matkakorvausten omavastuuosuuksien nostamista.

Sairausvakuutuslain mukaisten korvausten pienentyessä sairauskassan maksamat korvausosuudet kasvavat. Kassankokous kuuli ja hyväksyi sairauskassan hallituksen esityksen sääntömuutoksista. Sairuskassan sääntöjä muutetaan 1.1.2016 alkaen niin, että

- sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden alkuomavastuuosuutta ei sairauskassa korvaa

- muihin sairausvakuutuslain mukaan korvattaviin lisäetuuksiin ei tehdä muutoksia, vaikka sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus pienenee

- apuvälineiden maksimikorvaus kalenterivuodessa korotetaan 100,00 euroon

Sairauskassan hallitukseen valittiin Kari Kiiskisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pasi Virtanen.

Finanssivalvonnalta haetaan vahvistus sääntömuutoksille 1.1.2016 alkaen.