Etuudet

Sairauskassa myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja kassan sääntöjen mukaisia lisäetuuksia. Kassa korvaa tarpeellisia kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta tai raskaudesta. Sairauskassan korvaus on toissijainen muun lain mukaisiin korvauksiin nähden, eli esimerkiksi liikennevahingoissa korvaus tulee hakea ensin vakuutusyhtiöltä.

Sairauskassassa käsitellään jäsenten sairausvakuutuslain mukaiset etuushakemukset. Näitä ovat mm äitiys-, isyys- ja vanhempainrahahakemukset, sairauspäivärahahakemukset ja sairaanhoidon korvaushakemukset. Sairauskassa myöntää lisäksi kassan omien sääntöjen mukaisia lisäetuuksia.

Jotkin etuudet ovat sairausvakuutuslain mukaan myönnettäviä etuuksia, joihin ei liity kassan omia etuuksia. Tällaisia ovat mm sairaus- ja vanhempainrahat. Näissä Kela-etuuksissa saat ohjausta ja neuvontaa sairauskassasta ja voit palauttaa nämä hakemukset suoraan sairauskassaan.

Osa etuuksista sisältää sairausvakuutuslain mukaisen osuuden (Kela-korvauksen) ja kassan lisäetuuden. Tällaisia etuuksia ovat mm yksityislääkärin vastaanottopalkkiot, fysioterapia, yksityissektorin tutkimukset sekä lääkekorvaukset. Esimerkiksi silmälääkärin 20 minuutin, 90 euron vastaanottopalkkiosta sairausvakuutuslain mukainen osuus on 13,50 euroa ja kassan lisäetuus on 58,50 euroa, omavastuuosuutesi on 18,00 euroa.

Puhtaasti Sairauskassan omia, sääntöjen mukaan määräytyviä, lisäetuuksia ovat esim kaikki julkisen terveydenhuollon maksut, apuvälineet, hieronta ja silmälasit.

Ohessa lyhennelmä Sairauskassan korvauksista, tarkemmat määräytymisperusteet löydät Sairauskassan säännöistä.

Korvaukset 1.1.2016 alkaen.doc

Sairauskassan lisäetuuksiin ei ole oikeutta sellaiselta palkattomalta ajalta, joka johtuu muusta syystä kuin sairaudesta. Eli esim. seuraavilta ajoilta ei ole oikeutta kassan lisäetuuksiin ellei sairauskassan hallitus erikseen niin päätä
  • lomautus
  • opintovapaa
  • vanhempainvapaa
  • vuorotteluvapaa