ETUUDET

Sairauskassa myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja kassan sääntöjen mukaisia lisäetuuksia. Kassa korvaa tarpeellisia kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta tai raskaudesta. Sairauskassan korvaus on toissijainen muun lain mukaisiin korvauksiin nähden, eli esimerkiksi liikennevahingoissa korvaus tulee hakea ensin vakuutusyhtiöltä.

Sairauskassassa käsitellään jäsenten sairausvakuutuslain mukaiset etuushakemukset. Näitä ovat mm. vanhempainrahahakemukset, sairauspäivärahahakemukset ja sairaanhoidon korvaushakemukset. Sairauskassa myöntää lisäksi kassan omien sääntöjen mukaisia lisäetuuksia.

Jotkin etuudet ovat sairausvakuutuslain mukaan myönnettäviä etuuksia, joihin ei liity kassan omia etuuksia. Tällaisia ovat mm. sairaus- ja vanhempainrahat.

Osa etuuksista sisältää sairausvakuutuslain mukaisen osuuden (Kela-korvauksen) ja kassan lisäetuuden. Tällaisia etuuksia ovat mm. yksityislääkärin lääkärinpalkkiot, yksityisen hammashoidon korvaukset ja lääkekorvaukset.

Puhtaasti Sairauskassan omia, sääntöjen mukaan määräytyviä, lisäetuuksia ovat esim.kaikki julkisen terveydenhuollon maksut, apuvälineet, hieronta ja silmälasit.

Tarkemmat määräytymisperusteet löydät Sairauskassan säännöistä.

 

Sairauskassan lisäetuuksiin ei ole oikeutta sellaiselta palkattomalta ajalta, joka johtuu muusta syystä kuin sairaudesta. Eli esim. seuraavilta ajoilta ei ole oikeutta kassan lisäetuuksiin ellei sairauskassan hallitus erikseen niin päätä

  • lomautus
  • opintovapaa
  • vanhempainvapaa
  • vuorotteluvapaa
Sairauskassa Metso
Valmetinkatu 2
44200
 SUOLAHTI
Avoinna ma-ke klo 10–12 ja klo 13–15
020 4550 888