SAIRAUSKASSA METSO

Sairauskassa Metso on työpaikkakassa, joka myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja omien sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia jäsenilleen. Korvauksia myönnetään sairauden aiheuttamista, hoidon vuoksi tarpeellisista kustannuksista.

Sairauskassa Metsoon voivat liittyä:

  • Valtra Oy:n,
  • AGCO Suomi Oy:n,
  • Traktoritehtaan Ruokalaosuuskunnan ja
  • Sairauskassa Metson työntekijät.

Sairauskassa ei ole liikelaitos – emme tavoittele voittoa!
Lisäetuuksien myöntämistä varten keräämme jäseniltämme jäsenmaksua ja lisäksi työnantajat tukevat toimintaamme.

Sairauskassa kohtelee kaikkia jäseniä tasapuolisesti – säännöt ja etuuksien määräytymisperusteet ovat samat kaikille jäsenillemme. Toimintaamme säätelevät mm. vakuutuskassalaki, sairausvakuutuslaki, kirjanpitolaki sekä kassan omat säännöt. Toimintaa valvovat mm. Finanssivalvonta, Kela ja sisäinen tarkastus.

Sairauskassa Metso
Valmetinkatu 2
44200
 SUOLAHTI
Avoinna ma-ke klo 10–12 ja klo 13–15
020 4550 888