Sairauskassa Metso

Sairauskassa Metso on työpaikkakassa, joka myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja omien sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia jäsenilleen. Korvauksia myönnetään sairauden aiheuttamista, hoidon vuoksi tarpeellisista kustannuksista.

Sairauskassa Metsoon voivat liittyä

  • Valtra Oy:n
  • AGCO Suomi Oy:n
  • Traktoritehtaan Ruokalaosuuskunnan ja
  • Sairauskassa Metson

työntekijät.

Sairauskassa ei ole liikelaitos – emme tavoittele voittoa!
Lisäetuuksien myöntämistä varten keräämme jäseniltämme jäsenmaksua ja lisäksi työnantajat tukevat toimintaamme.

Sairauskassa kohtelee kaikkia jäseniä tasapuolisesti – säännöt ja etuuksien määräytymisperusteet ovat samat kaikille jäsenillemme. Toimintaamme säätelevät mm vakuutuskassalaki, sairausvakuutuslaki, kirjanpitolaki sekä kassan omat säännöt. Toimintaa valvovat mm. Finanssivalvonta, Kela ja sisäinen tarkastus.