Hallinto

Sairauskassan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen kokoonpano:
tehtävä
jäsen
varajäsen

puheenjohtaja

Liimatainen Erkki

Virtanen Pasi

varapuheenjohtaja

Kiiskinen Kari

Mika Varpuharju

jäsenet

Kumpulainen Timo

Pajunen Taina

Suuronen Jari

Kauppinen Jari

Kivimäki Ville

Luhtala Hanna-Riikka


Sairauskassan hallituksen valitsee kassankokous. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuoroisina vuorovuosittain kaksi ja kolme jäsentä.

Kassankokous

Kassankokoukseen jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kullakin jäsenellä on yksi ääni kassankokouksessa.

Varsinainen kassankokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuussa. Tuossa kokouksessa mm. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle ja päätetään mahdollisista sääntömuutosasioista.

Muut

Sairauskassassa tulee olla vakuutuskassalain mukainen kassanjohtaja. Kassanjohtajana toimii Aija Rautiainen.

Lisäksi Sairauskassassa tulee olla kaksi tilintarkastajaa ja asiantuntijalääkäri. Tilintarkastajat ovat PriceWaterhouseCoopers Oy:ltä ja asiantuntijalääkäreinä toimivat Outi Valkonen sekä Katja Salmela ja Leena Rämö.